Groepen
Groepen
Groepen
Nieuws
Team

Ouders

IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS!

De Waterinkschool vindt het belangrijk om op een prettige manier  samen te werken met ouders. Want, deze samenwerking is goed voor het leren en het plezier van alle kinderen. Het doel van de samenwerking is dat we gezamenlijk (ouders en leraren) zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontplooiing van het kind, onze leerling.

Samen met CPS Onderwijsontwikkeling en advies (een adviesbureau voor het onderwijs) werkt de Waterinkschool aan een betere samenwerking tussen ouders en school. We noemen dit ouderbetrokkenheid 3.0.

In april 2014 is er een onderzoek gedaan naar het contact tussen ouders en de school en op woensdag 15 oktober 2014 hebben we een speciale studiedag georganiseerd voor alle ouders en het hele team. Naar aanleiding van deze twee dagen is er een regiegroep ouderbetrokkenheid 3.0 samengesteld. De regiegroep bestaat uit tien ouders en drie leerkrachten en komen elke 6 weken bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten worden 10 criteria uitgewerkt die voor de Waterinkschool van belang zijn. De streefdatum om onderstaande 10 criteria te hebben uitgewerkt, is de zomer van 2016.

10 Criteria Ouderbetrokkenheid 3.0
1 Een heldere visie op samenwerking 6 Leraren, leerlingen en ouders voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en zijn daarop aanspreekbaar
2 Leraren, leerlingen en ouders worden actief betrokken bij het schoolbeleid 7 Het leerlingendossier is toegankelijk voor leraren en ouders
3 Aan alles is te merken dat leraren, leerlingen en ouders welkom zijn 8 De school laat zien open te staan voor verbetersuggesties en gaat op een transparante manier om met klachten
4 Ouders en leraren werken voortdurend samen 9 De opkomst bij verplichte bijeenkomsten met ouders en leraren (en leerlingen) is > 80%
5 Gesprekken tussen leraren, leerlingen en ouders worden vanuit gelijkwaardigheid gevoerd 10 Wetten en schoolregels worden door de school actief en helder duidelijk gemaakt en door iedereen nageleefd

 

 

 

 

 

Contact

contact

Smitsweg 40
3765 CT Soest
Tel.: 035 - 601 72 13
Email: info@waterinkschool.nl

Nieuwsarchief