Welkom op de groepspagina van groep 1/2

Groep 1/2 is een lieve en gezellige groep met 22 leerlingen. In loop van het schooljaar groeit onze
klas nog een beetje.
Er zitten kinderen in de klas die al bijna kunnen lezen, maar ook kinderen die nog maar net in
Nederland zijn en razendsnel de Nederlandse taal leren.
We werken elke 3 weken met een nieuw thema. Binnen dat thema maken we mooie knutselwerken,
spelen we in nieuwe hoeken en werken we aan de doelen voor taal en rekenen.
Bij taal leren we veel nieuwe woorden, daar maken we ook zinnen mee. Ook leren we elke 2 weken
een nieuwe letter met het klankgebaar erbij. Verder leren we woorden hakken en plakken, dit helpt
straks bij het leren lezen. Daarnaast besteden we veel aandacht aan prentenboeken en goed
luisteren naar een verhaal.
Bij rekenen leren we veel over de verschillende begrippen en oefenen we met de cijfers.
Ook hebben wij Ipads in de klas, daarop kunnen de kinderen zelf nog eens oefenen met de reken of
taalopdrachten.
Binnen elk thema is er ook een themabijeenkomst voor de ouders. Alle ouders van groep 1/2 zijn op
deze ochtend uitgenodigd om in de klas een les over het thema te komen bekijken. Daarna wordt er
onder het genot van een kopje thee nagepraat over de les en is er gelegenheid om vragen te stellen.
Erg waardevol voor ouders en zo kunt u goed zien waar de klas mee bezig is!

Groeten uit groep 1/2
juf Petra & juf Marleen

Op de Facebook pagina van de school zullen regelmatig foto’s te vinden zijn van wat wij op school doen.
Ook hangen er vaak foto’s op het prikbord in de kleutergang.

Voor meer foto’s, ga naar onze facebookpagina.

facebook_like_logo_1