Welkom op de groepspagina van groep 4

Groep 4 is een gezellige groep met 19 leerlingen.
We hebben twee juffen, juf Melissa en juf Hester. Elke woensdag en donderdag komt er een extra juf,  juf Santana, zij loopt stage bij ons in de klas.

In groep 4 leren we heel veel nieuwe dingen. Zoals bij taal. Hierbij werken we in een werkboek, maar moeten we informatie halen uit ons bronnenboek. Ook leren we allemaal nieuwe woorden die bij het thema van het hoofdstuk passen. Zoals iel, mini, miezerig, het insect en reusachtig bij het thema ‘klein’. Aan het eind van het blok worden deze woorden getoetst.

Met spelling zijn we de categorieën die we in groep 3 al eens geleerd hebben aan het herhalen en leren we ook nieuwe categorieën.  Zo leren we woorden met voorvoegsels en achtervoegsels, langermaakwoorden en nog veel meer.

Bij rekenen gaat het hard. We oefenen sommen over het tiental, oefenen de tafels en hebben geoefend met het begrip ‘meter’. We gaan nu steeds vaker rekenen met getallen t/m 100.
In groep 4 hebben we af en toe ook nog een schrijfles, waarbij we hoofdletters leren. Bij spelling leren we wanneer we de hoofdletters moeten gebruiken.

We hopen dit jaar weer een heleboel te leren!

Voor meer foto’s, ga naar onze facebookpagina.

facebook_like_logo_1