Welkom op de groepspagina van groep 6/7

Groep 6/7 heeft twee leerkrachten: juf Stephanie en juf Bente. Juf Stephanie is er op maandag en dinsdag en juf Bente op woensdag, donderdag en vrijdag.

Iedere morgen werken wij hard aan rekenen, taal, spelling en lezen. Dat doen we met een eigen methodeboek en iedere middag werken we aan vakken als wereldoriëntatie en de creavakken.

Tijdens het schooljaar doen wij ook mee met een aantal projecten van Kunst Centraal en van Natuur- en Milieueducatie van de gemeente Soest.

Groetjes uit groep 6/7!