Wij maken voor de communicatie met ouders gebruik van het platform Parro.
Via dit programma, dat benaderbaar is via een app en/of computer, ontvangt u berichten vanuit de klas, maar ook van de directie om u goed op de hoogte te houden wat er gebeurt op de school en in de klas van uw kind. Ook kunt u via Parro de schoolkalender raadplegen, u inschrijven voor oudergesprekken en u aanmelden voor schoolactiviteiten.

Inloggen op Parro
U ontvangt van de leerkracht of de administratie een uitnodiging voor Parro via de mail. In deze mail vindt u een koppelcode. Vervolgens koppelt u met de code uit de mail uw zoon/dochter aan het account. U kunt meerdere kinderen koppelen aan één account.

Kalender
In Parro vindt u een kalender met daarin alle schoolactiviteiten. Op de website worden enkel de schoolvakanties en studiedagen vermeld.

https://www.parnassys.nl/producten/modules/parro/ouders