IEDER KIND HEEFT RECHT OP EEN GOEDE SAMENWERKING TUSSEN SCHOOL EN OUDERS!

Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. De Waterinkschool vindt het belangrijk om op een prettige manier samen te werken met ouders. Want, deze samenwerking is goed voor het leren en het plezier van alle kinderen. Het doel van de samenwerking is dat we gezamenlijk (ouders en leraren) zoeken naar nieuwe inzichten die bijdragen aan goed onderwijs en aan de ontwikkeling van het kind, onze leerling.

Samen met CPS Onderwijsontwikkeling en advies (een adviesbureau voor het onderwijs) heeft de Waterinkschool hard gewerkt aan een betere samenwerking tussen ouders en school. We noemen dit ouderbetrokkenheid 3.0. We zijn er trots op dat we in juni 2017  hiervoor zijn gecertificeerd!