Oudercommissie (OC)

Activiteiten gedurende het schooljaar

Naast de lessen maken de leerlingen van de Waterinkschool diverse (vaak feestelijke) gebeurtenissen mee. Gedurende het schooljaar is een groep ouders enthousiast bezig met de organisatie van deze activiteiten. Zij vormen de oudercommissie (OC). Zo organiseren ze o.a. het sinterklaasfeest, kerst, Pasen en het versieren van de school. Tijdens de inloopochtenden en rapportavonden zorgen zij dat er koffie is. Ook regelen zij de begeleiding en catering bij de avondvierdaagse en regelen ze het schoolreisje. Dit alles gaat in nauw overleg met het team.

Het geld komt uit de ouderbijdrage

De school krijgt voor dit alles geen geld. Als er iets extra’s op school gebeurt, dan is dat bijna altijd door de ouders zelf betaald. Vandaar dat de ouders elk jaar om een (vrijwillige) ouderbijdrage wordt gevraagd. Daarnaast krijgt de oudercommissie geld uit de opbrengsten van het oud papier. De inkomsten en uitgaven worden jaarlijks verantwoord in een verslag dat ook met de medezeggenschapsraad (MR) wordt besproken. Meestal geeft de oudercommissie het geld hetzelfde jaar weer uit. Er wordt echter ook gespaard, voor bijvoorbeeld iets voor het schoolplein en voor een groot feest in een lustrumjaar/ jubileum. Hiervoor is een penningmeester aangesteld binnen de OC.

Hulp is altijd van harte welkom!

De oudercommissie vergadert eens per 6-8 weken, samen met een teamlid. Dit zijn enthousiaste bijeenkomsten, waarin meestal heel concreet en praktisch wordt gesproken en gedacht en komen veel leuke ideeën naar boven. Zou je ook graag in de commissie zitten, of meehelpen bij specifieke activiteiten, aarzel dan niet! Meld je dan aan bij één van de leden, want er is altijd genoeg te doen.

Contact

Heeft u een vraag over of voor de OC of wilt u zich aanmelden als OC-lid, dan kunt u mailen naar: oc@waterinkschool.nl