Wij kunnen op deze website alles voor u op een rijtje zetten, maar wij kunnen ons ook voorstellen dat u de school graag met eigen ogen wilt zien. ‘Sfeer proeven’ is heel belangrijk bij uw keuze.
U kunt hiervoor een afspraak maken met de directie. In een oriënterend gesprek vertellen wij u over onze visie op onderwijs, laten u zien hoe dat in de praktijk vormgegeven wordt en proberen wij op al uw vragen een antwoord te geven. Tevens krijgt u een rondleiding door de school. Kinderen die voor groep 1-2 worden aangemeld, mogen voordat ze vier jaar worden een paar dagdelen komen wennen. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkracht.
Kinderen geboren in de maanden juni en juli vragen wij pas ná de zomervakantie te starten in de groepen 1-2 .

Overweegt u uw kind aan te melden op onze school en zit uw kind al op een andere basisschool, dan kan dit voor uw kind ingrijpend zijn. We onderkennen dit en proberen er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. Uw kind kan onze school een keer bekijken en kennis maken met de leerkracht en de kinderen.
Voordat uw kind geplaatst kan worden, wordt altijd door de directie of de interne begeleider contact opgenomen met de vorige school. Na een eventueel onderzoek wordt door de directie besloten of wij uw kind wel of niet kunnen plaatsen. Het belang van uw kind staat in dit alles bij ons zeker voorop!

Indien u uw kind bij ons wilt inschrijven, dient u een aanmeldformulier in te vullen. Wanneer wij dit formulier ingevuld en ondertekend op school ontvangen en de inschrijving definitief maken, ontvangt u hiervan een bevestiging.
Het aanmeldformulier vindt u onder: onze school – schooldocumenten.