Een programma voor sociale competenties en democratische burgerschapsvorming.

Op onze school ………..

  • hebben kinderen een stem en worden kinderen gehoord
  • voelen kinderen zich mede verantwoordelijk voor het leef- en werkklimaat in de klas en op school
  • krijgen kinderen allerlei taken en verantwoordelijkheden
  • leren kinderen op een positieve manier met elkaar om te gaan
  • leren kinderen om meningsverschillen op een constructieve manier op te lossen
  • ontwikkelen kinderen vaardigheden die nodig zijn om te leven in een democratische samenleving.

Ieder nieuw thema wordt met de hele school samen op maandagochtend in het speellokaal geïntroduceerd.

Thema’s vreedzaam:

Blok 1. We horen bij elkaar.

Blok 2. We lossen conflicten zelf op.

Blok 3. We hebben oor voor elkaar.

Blok 4. We hebben hart voor elkaar.

Blok 5. We dragen allemaal een steentje bij.

Blok 6. We zijn allemaal anders.

Vanaf groep 6 worden per groep minimaal 2 mediatoren opgeleid. Bij een conflict in de pauze kunnen kinderen bij deze mediatoren terecht. Op het mediatorenbord in de gang staat vermeld welke kinderen en wanneer ze ‘dienst’ hebben.

We bieden kinderen kansen om in een veilige omgeving  hun sterke kanten te ontdekken en hun talenten te ontwikkelen. We houden rekening met de mogelijkheden van kinderen, met hun niveau en tempo.

We hebben aandacht voor het wel en wee in gezinnen en gaan met de uiterste zorg om met wat ons in vertrouwen wordt meegedeeld.

We geven kinderen bagage mee, waardoor ze evenwichtig in het leven kunnen staan, als verantwoordelijke mensen.

Klik hier om ook de website van De Vreedzame School te bekijken

Duimen