Vorig schooljaar zijn we op de Waterink gestart met de Familieklas.
Dat is een methode om met kinderen die bijzondere zorg nodig hebben en hun ouders samen aan het werk te gaan. Samen met de leerkracht, de ouder en het kind worden gesprekken gevoerd over wat er met betrekking tot het werken in de klas nog beter kan. We stellen met elkaar haalbare doelen op waar het kind in de klas en in de Familieklas aan gaat werken.
Gedurende een periode van ongeveer 3 maanden hebben de kinderen één keer in de week een ochtend in de Familieklas. Op die ochtend is de Familieleerkracht van de school aanwezig en één van de ouders van het kind. Ze werken die ochtend samen.
De andere dagen zitten de kinderen gewoon in hun eigen groep.
Het is een prachtig project waarin we zien dat zowel de betrokkenheid van de kinderen op hun werk en dat van de ouders voor de school heel veel effect heeft.