INFORMATIEPUNT PASSEND ONDERWIJS VOOR OUDERS (IPPOO)

SWV De Eem heeft voor ouders een Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht.
Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden meegezocht naar een oplossing door:
– objectieve  informatie  te geven
– mee te denken
– naar juiste personen of instanties te verwijzen

Contactgegevens Informatie Punt Passend Onderwijs:

SWV de Eem
Burgemeester de Beaufortweg 16
3833 AG Leusden
T 033 – 760 11 91
E info@swvdeeem.nl
W www.swvdeeem.nl
Alle dagen per e-mail bereikbaar.
Telefonisch spreekuur of inloop op:
ma: 13.30u – 16.00u
do: 09.00u – 12.00u
De onderwijsondersteuner van SWV De Eem, die verbonden is aan onze school, heet Mireille van Ieperen.