In de ondersteuningsklas komen kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben. De kinderen komen veelal in groepjes om de aangeboden leerstof te herhalen en extra in te oefenen.
In de ondersteuningsklas oefenen we vooral met woordenschat, begrijpend luisteren/lezen en mondelinge taal. Dit doen we met verschillende werkvormen, zodat het afwisselend is en leuk blijft.

Als de groepsleerkracht merkt dat een kind extra oefening kan gebruiken overleggen we met ouders, Intern Begeleider en de leerkracht van de ondersteuningsklas of de ondersteuningsklas dit kan bieden.

Op dit moment komen kinderen van groep 1 t/m 5, drie keer in de week naar de ondersteuningsklas. De groepjes zijn klein, waardoor er genoeg ruimte en tijd is voor kinderen om de mondelinge taal te oefenen. We sluiten aan op de taalmethode en thema’s uit de groep. We oefenen de woordenschat met de Viertakt van Verhallen.