Op de Waterinkschool is er elk jaar plek voor een aantal studenten van de Marnix Academie.
Dit is de school waar studenten leren om leerkracht te worden. Het kan zijn dat er in de klas van uw
kind een student stage loopt. Deze student geeft ook lessen en wordt begeleid door de
groepsleerkracht. Soms zijn ze er één dag, soms twee en soms een hele week.

Ook hebben wij plek voor studenten die leren voor onderwijsassistent. Zij geven geen les aan de
hele klas, maar werken vaker met kleine groepjes kinderen. Deze studenten worden ook begeleid
door de groepsleerkracht.