We hopen natuurlijk dat uw kind een fijne schooltijd heeft. Mochten er problemen zijn, dan kunt u altijd dit bespreekbaar maken met de leerkracht van uw kind.
Als u er samen met de leerkracht niet uitkomt kunt u in gesprek gaan met de intern begeleider of schoolleiding.
Mochten al deze gesprekken niet naar tevredenheid lopen, dan kunt u contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van onze school Marleen van Eck.
De vertrouwenscontactpersoon biedt in de eerste plaats een luisterend oor en denkt graag met u mee.
Indien nodig kan de vertrouwenscontactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenscontactpersoon van stichting PCBO Baarn-Soest