Op onze school zijn de kinderen ook bezig met Wetenschap, Natuur en Techniek (WNT) op de manier van het Onderzoekend en Ontwerpend Leren (OOL). Vorig jaar zijn we in de bovenbouw gestart met het werken met de Techniektoren. Dit jaar is ons aanbod uitgebreid met het aanbieden van OOL-lessen onder leiding van een vakdocent WNT. Rik Kuiper van Eduscience is bij ons op school in de mooi, nieuw ingerichte Werkplaats bezig met de kinderen van groep 3 tot en met 8.
Via de cyclus van Verkennen, Ontwerpen, Maken en Testen, Verbeteren en Presenteren zijn onze kinderen op een prachtige manier aan het werk.
Hierbij de link naar de website van Eduscience https://sites.google.com/eduscience.nl/waterinkwnt/home