Visie

De Waterinkschool is een christelijke, kleurrijke, (meer)talige en vernieuwende school waar ieder kind gezien en gehoord wordt en volop ontwikkelingskansen krijgt.

Missie:

Uw kind, Onze school, Samen sterk.